Der er gået hundrede år siden Første Verdenskrig, og Europa har ændret sig markant. Et folk, der engang var i krig, holder nu sommerferie på de smukke og rolige strande i Cavallino-Treporti i det fantastiske scenarie ved Venedig, Lagunen og det nordlige Adriaterhav.

Så utroligt som det måtte synes, blev disse vande gennempløjet af krigsskibe, og i dette område mødtes hærene fra Intesa og Imperialister. På sletten i regionen Veneto er næsten alle spor af denne umådelige konflikt forsvundet, men kyststrækningen bevarer stadig mindet om fortiden med et komplet system af fæstninger, kystbatterier, kaserner, krudtmagasiner, telemetriske tårne, lagre og opbevaring…

Allerede fra 1900-tallet og ud fra en general forsvarsplan for Venedig imod mulige trusler fra havet besluttede man at oprette nye kystbatterier, som kunne stå op imod flåderne, som med tiden var udstyret med hurtigere og bedre udrustede skibe.

I 1909 igangsatte man dermed det ambitiøse projekt, som skulle danne fæstning omkring alle kyststrækninger og omfattede selve byen og Cavallino mod øst, hvor man påbegyndte tre kystbatterier: Vettor Pisani, San Marco og Redaelli, hvor Amalfi-værftet tilsluttede sig i 1915. Imellem 1909 og 1914 var de første tre klar, mens det mest storslåede i Amalfi fortsatte arbejderne indtil foråret 1917, hvor testprøverne blev gennemført og anlægget blev operativt, lige inden Caporetto-slaget.

Samtidig blev marsklandet tørlagt, og man anlagde havnene til aflæsning af materialer og forbedrede vejnettet og det elektriske net, og endvidere en togstrækning med smalspor (decauville), som snoede sig langs hele kyststrækningen.

I disse år var Cavallino-Treporti et arbejdssted med tusindvis af bygninger og tekniske og civile anlæg. Da Italien træder ind i krigen (24. maj 1915), blev forsvarsanlægget omkring Venedig operativt og modforsvar imod den østrigske-ungarske flåde, som på trods af den nærliggende position ved havnene i Pola og Trieste ikke holdt sig tilbage med at udfordre det stærke kystartilleri i Serenissima-republikken.

For en komplet udforskning af fæstningerne i Cavallino-Treporti henvises til pdf-filen ”Cavallino-Treporti nella Grande Guerra”, som er en historisk oversigt udgivet af Union Lido i anledningen af hundredåret for Første Verdenskrig, som omfatter forskellige interessante historiske udgivelser, såsom Batteria Vettor Pisani og Batterie Amalfi, som er ved at blive restaureret (se video).

‹ credits ›