Cavallinos kyststrækning er et specielt område, der opstod under den sidste istid, men under indflydelse af flod og havets bevægelser udsat for stedse forandringer.

Denne store halvø af sand, et enestående natursystem, strækker sig godt og vel 15 km mellem havet og Venedigs lagune. Sandet, også kaldet “Dolomia”, er i årtusinder transporteret af floderne fra Dolomitterne mod havet. 

Også dette sand er noget ganske særligt, det skifter farve efter tidspunkt på dagen og forskellig intensitet af sollyset. Det er varmt og tørt, så det er nemt at holde rent og pænt.
Hvis man beskuer stranden fra havet, viser der sig i forgrunden en lang strand, bag hvilken der hæver sig let bølgende, udstrakte kæder af dyner, som er miljøet for en til dette område tilpasset type fauna og flora, og bagved hæver sig i baggrunden store strandfyr, popler og elletræer.

Bag kystlinien findes Cavallinos berømte grøntsags- og frugthaver, hvor der dyrkes biologiske grøntsager.
Og yderligere ikke langt borte strækker sig til horisonten sandbanker og bevoksede småøer “barenerne”, ligesom vidtstrakte bugte, udprægede vandområder og naturlige fiskeopdrætssteder. 

 I havet finder man planter og sjældne dyr, som er tilpasset livet i det saltholdige vand, og som uforstyrret kan yngle, såsom hejrer, dykænder, lappedykkere, sumpfalke, sølvmåger og skarv.

I disse egenartede omgivelser strækker Union Lido sig ca. 1 km langs havet. Den fra øst mod vest løbende havstrøm muliggør en stadig vandudskiftning, således at vandet altid er rent. Den høje andel af naturlig jod udgør en terapeutisk effekt. En foranstaltning til beskyttelse af havsystemet er byggeriet af moderne kloranlæg og gentagne laboratorieundersøgelser af havvandet.

Naturlig bruning, lange bade, behagelige spadsereture, spil og sport i frisk luft, at leve med naturen, alt dette er muligt i vores feriepark. Her findes alt i rigtig målestok: menneske og natur, turisme og kultur, kvalitet og skønhed. De rigtige forudsætninger, for at ferien bliver uforglemmelig.

‹ credits ›