HAVET

Hvad kan vore gæster bidrage med til beskyttelse af miljøet?
Ikke at gå på molerne.
Ikke at svømme for tæt på molerne.
At tage hvide og røde flag på stranden alvorligt.
At respektere de af livredderne inddelte badezoner.
At være opmærksom på de opsatte infotavler på stranden.

BØLGEOMRÅDET OG STRANDEN

Hvad gør Union Lido for miljøet?
For at vores strand altid er ren, bliver den renset om morgenen. Ved strandpromenaden har vi befæstet en mere eller mindre bred sandstribe med såkaldte pionerplanter.

Hvad kan vore gæster bidrage med til beskyttelse af miljøet? 
Til affald og cigaretskod er der opstillet affaldskurve på stranden.
Trægangbroer fører til stranden, således bliver pionerplanterne ikke betrædes.
Der kan samles muslinger og snegle til at tage med hjem som erindring. Muslingen “Astrea Rugosa” lukker sig med en “opercolo” det såkaldte “Luciaøje”: det bringer lykke og er et varigt minde fra UNION LIDO
Undgå at grave huller eller løbegrave i nærheden af dynerne og tænd ikke bål.

VAND OG STRØM

Hvad gør Union Lido for miljøet?
Belysning med energisparepærer
Solvarmeanlæg til opvarmning af vand i vaskehusene
Anvendelse af vandsparedyser i alle vandhaner
Spareknap på wc-cisternerne
UNION LIDO er tilsluttet det lokale rensningsanlæg
Direkte vandtilslutning og -afløb på mange standpladser
Vanding af parkanlægget med “dråbesystem”.
Bruserne på stranden og i Parco Acquatico er forsynet med timere.

Hvad kan vore gæster bidrage med til beskyttelse af miljøet? 
Ikke at lade vandforsyningen langs gaderne løbe unødigt.
Ikke at anvende bruserne unødigt længe.
At børnene ikke leger med vand i vaskehusene.

CAVALLINO OG MILJØBESKYTTELSEN

Hvad gør UNION LIDO for miljøet?
I adskillige år har man allerede på UNION LIDO arbejdet med miljøet. Miljøbeskyttelsen foreskriver en planlægning, tidsplan, gennemførelse, kontrol og undersøgelse af samtlige handlinger efter økologiske synspunkter.

Hvad kan vore gæster bidrage med til beskyttelse af miljøet?
Vi har i informationsbrochurer, som udleveres ved ankomsten, på flere sprog lavet praktiske informationer vedr. affalds sortering, besparelser på vand og energi, luftforurening samt vandforurening. Også UNION LIDO’s medarbejdere giver gerne oplysninger.

KLITPLANTERNE

Hvad gør UNION LIDO for miljøet?
Vores klitter er under landskabsbeskyttelse.
De allerede faste klitter har to områder: Tørområdet på toppen og fugtområdet i lavområderne.

Hvad kan vore gæster bidrage med til beskyttelse af miljøet? 
På skyggefulde naturstier kan man i ro og mag hvile sig og se på planterne. Man indånder den jodholdige luft blandet med pinjeduften.
Undgå at efterlade affald på jorden.

DYR I KLITTERNE

Hvad gør UNION LIDO for miljøet?
For at beskytte klitterne har UNION LIDO indhegnet disse.

Hvad kan vore gæster bidrage med til beskyttelse af miljøet?
Bliv stående et øjeblik for at betragte og finde nogle af dyrene i dette tilsyneladende ubeboede ørkenagtige område. Nær strandkanten finder man efter lidt søgen måske sandkratre af løvemyren, den lille løve, der ikke er nogen løve, men en guldsmedagtige listige larve.
Eller man finder måske i et af vore huller en landskildpade som er ubevægelig i det varme vand. Måske betragter man standløberens show, som denne fugl opfører for at aflede vores opmærksomheden fra dens rede.

FUGLENE OG DERES REDEKASSER I PARKEN

Hvad gør UNION LIDO for miljøet?
For vores normalt “huleboende” fugle har vi opsat redekasser. De hjælper os med at bekæmpe skadelige insekter og myg.

Hvad kan vore gæster bidrage med til beskyttelse af miljøet?
Ved at betragte disse nyttige insektjagere, hvorledes de i flugten fanger myg og stankelben.
Børnene kan i vores spejderlejr se og høre de fleste fugle på tæt hold.

 

AFFALDSSORTERING OG SKADELIGE STOFFER I LUFTEN

Hvad gør UNION LIDO for miljøet?
Vi anvender affaldssortering. Forskelligt farvede containere til forskelligt materiale findes overalt på pladsen. 
Vi forsøger, hvor det er muligt, at undgå plastikindpakning af varer. Vi kan tilbyde vore gæster tiltalende tasker og poser fremstillet af naturmaterialer. 
En elektrisk "Pendel" bus, som får sit brændstof fra stikdåsen, kører stille og uden forurening rundt på pladsen.

Hvad kan vore gæster bidrage med til beskyttelse af miljøet? 
Ved at overholde de angivne tidspunkter for aflevering af tom emballage. 
Ved at trykke plastikflaskerne sammen til små "pakker" for at affaldscontainerne til plastic ikke så hurtigt bliver overfyldte. 
Ved at undlade at ryge i sanitetsbygningerne. 
Ved kun at hælde snavset vand væk ved sanitetsbygningerne, da vi anvender 2- strenget vandsystem - spildevand og regnvand. 
Ved at anvende egen bil mindst muligt på pladsen Til udflugter uden for pladsen kan der lejes cykler på hotellet.

OMGIVELSERNE OG KULTUR 
Halvøen, som UNION LIDO ligger på, er en del af et særligt økologisk system: 
Lagunen fra Venedig og dens specielle kystregion. "Dogernes haver" 
var allerede berømt, da Venedig var en søstat. De her dyrkede frugter og grøntsager har på grund af lagunens nærhed en specielt god smag. Også fiskeopdrætten i de af lagunen naturligt opdelte søer er af betydning. Venedigs lagune og omgivelser er rig på kunsthistoriske vidnesbyrd. 
På UNION LIDO kan man få kort over området med forslag til udflugter med cykel, til fods eller med båd. UNION LIDO's gæster kan fra pinsen anvende den direkte pendelbus mellem UNION LIDO og færgerne 
i Punta Sabbioni. 
PÅ UNION LIDO tilbyder de to frugtforretninger frugt og grønsager fra området.

CAMPINGGÆSTEN OG MILJØET

Hvad gør UNION LIDO for miljøet? 
Vi har bygget ferskvandsdamme til vandelskende planter og dyr. Her lever bl.a. frøer og fisken "Gambusa", som ernærer sig af myggelarver. 
Vi anvender planteekstrakt fra krysantemumplanten til bekæmpelse af myg. Med hejre-mærkede informationstavler gives oplysninger om natur og miljø. 
Mange steder på UNION LIDO er der opslagstavler med informationer. Tidligere asfaltveje har vi fjernet og genopbygget med fliser/sten. 
Der findes også mange "naturveje" uden belægning. Vejene er anlagt uden afgræsninger/kantsten.

Hvad kan vore gæster bidrage med til beskyttelse af miljøet? 
PÅ grund af de mange træer, må man ikke grille ved åben ild, kun ved gasgrill. 
Man bør benytte WC KIMIC i sanitetsbygningerne til bortskaffelse af affald fra kemiske toiletter 
Man bør benytte miljøvenlige produkter.

TRÆER OG BUSKE

Hvad gør UNION LIDO for miljøet?
På hele pladsen er der anvendt planter, der er velegnede for disse specielle omgivelser for at danne en rigtig park.

Hvad kan vore gæster bidrage med til beskyttelse af miljøet? 
Tage hensyn til planterne, de giver os ilt. 
Ikke at tømme spildevand ved planterne.

SIKKERHED OG MILJØ

Hvad gør UNION LIDO for miljøet?
Hele døgnet tager vi vare på det på forskellig vis. Der er opsat adskillige SOS telefoner med direkte forbindelse til personalet. 
Vandhanerne er fordelt over hele området. Madvarer fremstillet i vores restauranter, barer og levnedsmiddelforretninger bearbejdes og fremstilles på korrekt måde. 
Til pleje af vores haveområder anvender vi biologisk korrekte produkter. 
Havvandet bliver til stadighed kontrolleret af et videnskabeligt institut.

Hvad kan vore gæster bidrage med til beskyttelse af miljøet og sikkerheden? 
Anvende vandhanerne med omtanke. 
Orientere sig om hvor ildslukkere og SOS telefoner, som er udstyret med flersproget brugsanvisning, er placeret. 

 

‹ credits ›