Er zijn honderd jaar verstreken sinds de Eerste Wereldoorlog en Europa is op diepgaande wijze veranderd: volkeren die toen met elkaar in oorlog waren brengen vandaag hun zomervakantie door op de rustige stranden van Cavallino-Treporti, weggestopt in het buitengewone scenario van Venetië, de Lagune en de noordelijke Adriatische Zee.

Hoe ongelooflijk het ook kan lijken, toch vormde ditzelfde water indertijd het decor voor oorlogsschepen en namen de legers van de machthebbers van de Triple Entente en de centrale mogendheden het tegen elkaar op. In de Venetiaanse laagvlakte zijn de sporen van dit enorme conflict bijna geheel verdwenen maar de kust toont nog duidelijke resten van zijn oorlogszuchtige verleden met een volledig systeem van forten, kustbatterijen, kazernes, kruitvaten telemetrische torens, magazijnen, opslagplaatsen…

Al aan het begin van de twintigste eeuw werd in het kader van een algemeen plan ter verdediging van Venetië tegen mogelijke bedreigingen vanuit zee besloten nieuwe kustbatterijen te bouwen, die in staat waren het hoofd te bieden aan vloten met schepen die steeds sneller en beter bewapend waren.

In 1909 werd begonnen met het ambitieuze project dat tot doel had alle kuststroken die de stad beschermden te versterken. In Cavallino, dat zich het meest oostelijk bevond, begonnen de werken voor drie kustbatterijen: de Vettor Pisani, de San Marco en de Radaelli, waaraan in 1915 de bouwplaats van de Amalfi werd toegevoegd. Tussen 1909 en 1914 werden de eerste drie in gereedheid gebracht terwijl de werken voor de imposante Amalfi tot de lente van 1917 duurden, toen het complex de test doorstond en operationeel werd, vlak vóór de doorbraak bij Caporetto.

Tegelijkertijd werden grote overstroomde gebieden drooggelegd, werden havens gebouwd om materiaal uit te laden, het wegennet verbeterd en het elektriciteitsnet versterkt. Tenslotte werd in bijna de gehele kuststreek een spoorwegennetwerk met smalle spoorbreedte (decauville) aangelegd.

In die jaren werd Cavallino-Treporti één grote werkplaats waar duizenden bouwvakkers, installateurs, militaire technici en burgers werkten. Toen Italië zijn intrede in de oorlog deed (24 mei 1915) werd het verdedigingssysteem rondom Venetië operationeel en schrikte het de Oostenrijke-Hongaarse vloot af die ondanks de relatieve nabijheid van de havens van Pola en Triëst de machtige kustartillerieën van de Serenissima niet durfde uit te dagen.

Om samen de vestingwerken te ontdekken die in Cavallino-Treporti aanwezig zijn, verwijzen we naar de pdf “Cavallino-Treporti in de Eerste Wereldoorlog”. Deze historische kaart werd door Union Lido gepubliceerd ter gelegenheid van het Eeuwfeest van de Eerste Wereldoorlog en bevat verschillende, zeer belangrijke historische gebouwen, zoals de Batterij Vettor Pisani en de Batterij Amalfi, die op dit moment gerestaureerd wordt (zie video).

‹ credits ›