DIVING EXPERIENCE  UNION LIDO

Het Diving Center Union Lido is een duikcentrum, dat excursies met verschillende moeilijkheidsgraden naar scheepswrakken en de Tegnue aanbiedt, een ware oase van de biodiversiteit. Men organiseert cursussen met de mogelijkheid om internationale PADI- duikbrevetten op verschillende niveaus te behalen.
Het Diving Center ligt dicht bij het Acqua Park Mare en amfitheater.

“TEGNUE”
"De onderwater schat van de Golf van Venetië"

De Adria is een zeer bijzondere zee, waar oceanologie, biologie en geologie samen werken in synergie en vormen zo een leefruimte die men elders nauwelijks aantreft. Juist in de Golf van Venetië laat zich de grootste verscheidenheid zien. Het gaat om het buitenste gebied van een verlengd bekken, waarin de meeste stromingen van de Middellandse zee uitmonden en waar getijden hun hoogste waarden bereiken. De diepte daarentegen is zeker begrensd en bereikt  waarden tot 40 meter langs de kust van Istrië, maar ook zelfs tot 50 meter binnen de Lagune van Venetië. 

De aanwezige stroming, die tegen de wijzers van klok in draaien, voert het heldere, voedselarme en zoute water van de Middellandse zee aan naar de kust van Albanië en ex- Joegoslavië tot aan de kust van Istrië. Daar gaat de golfstroom omhoog en neemt de voedselrijke stoffen op, welke door de ontwikkeling van dit gebied in zee worden afgevoerd. Hier vindt het plankton voldoende voedsel en begint het te bloeien. Vanaf het gebied rond Triest tot ver naar Venetië en richting het zuiden maakt het gedijen van grote kweek van weekdieren mogelijk, het water wordt steeds voedselrijker, maar ook troebeler.
Het is belangrijk om te weten, dat de troebelheid van het zeewater langs onze kustlijn voornamelijk veroorzaakt wordt door de overvloed van de aanwezigheid van het  bijzondere plankton.

Moeder Natuur heeft de „TEGNUE“  aan de Golf van Venetië geschonken. Het gaat hier om zeer karakteristieke rotsformaties. Zij hebben zich in een relatief jonge tijdsperiode door de cementatie van afzetting op de zeebodem gevormd, welke bovendien een reactie veroorzaken door het gelijktijdig uitstromen van methaangas.
Deze rotsformaties werden door de vissers “Tegnue” genoemd, omdat hun netten daarin verstrikt raakten en zo kapot gingen. Zij zijn verspreid over de zeebodem, niet ver weg van de toeristische stranden. Een duiksessie laat ons de rijkdom van het leven, de kleuren en schoonheid van de verschillende organismen en planten snel vergeten, dat we niet in de Rode zee of bij een van de vele prachtige koraalriffen in tropische wateren van deze wereld aan het duiken zijn. 

De rijkdom aan plankton, hun zuurstofverrijking en de ontbrekende bodemafzetting hebben de vestiging van een enorm aantal verhardende en opbouwende organismen bevorderd en hebben zo tot vorming van echte riffen geleid, die wel tot enige meters hoogte opreizen. De stromingen en golfslag tillen de afzetting en eventuele losse stenen op en verschuiven ze naar de grote diepten van de Golf van Venetië en houden zo de rotsformatie “zuiver”.
Deze rotsen vormen een ideale leefruimte voor de voortplanting van talrijke zeediersoorten. Op de meeste van deze rotsformaties hebben zich heel levende organismen gevormd, die verharde algen en heel zeldzame koralen hebben opgebouwd.
De Tegnue heeft altijd een rijkdom aan vis en schaaldieren voortgebracht, zoals onder andere zeespinnen en vooral zeekreeften. 

Met behulp van een duikzaklantaarn is het ook mogelijk om overdag het gamma aan kleuren te ontdekken, die bijna nergens anders te zien is. Iedere rots biedt een regenboog aan kleuren en levendigheid. De rotskloven herbergen zeekreeften, vaak van buitengewone afmetingen en omgeven door jonge vissen, die hier bescherming zoeken. 

De geografische positie van de uiteenlopende Tegnue en de verschillende eigenschappen van water (diepte, lichtverhouding, afzettingsmateriaal op de zeebodem etc.) brengen ook belangrijke schommelingen van de typerende  populatie van de Tegnue met zich mee.


Scheepswrakken
In de zee rond het kustgebied van Cavallino is het mogelijk talrijke scheepswrakken te bezichtigen, die op verschillende tijden gezonken zijn. Hier zijn enkele voorbeelden:  

“Vila” Handelsschip, gezonken 1935
“Wrmak” Handelsschip, gezonken 1961
“ 5 PN” Torpedoboot, gezonken 1915
“Sella” Torpedobootjager , gezonken 1943
“88 S” Torpedoboot, gezonken 1915
“Sassi” Vrachtschip, gezonken 1966
“Nivia” Bruggenschip, gezonken 1995
“Amalfi” Kruiser, gezonken 1915

Het vertrek voor de duiksessies is direct vanaf het strand met een dinghy, die u in korte tijd naar het interessantste duikgebied brengt.
De duiksessies worden iedere dag opnieuw georganiseerd, afhankelijk van het weer en van de duikbrevetten van de deelnemers.
 
Enige prijzen (2012):
Een duiksessie binnen de 12 mijl (inclusief zuurstofcilinder en gewichten): € 37.00
Twee opeenvolgende duiksessies binnen de 12 mijl  (inclusief zuurstofcilinder en gewichten): € 60.00
Twee opeenvolgende duiksessies verder dan  12 mijl  (inclusief zuurstofcilinder en gewichten): € 70.00
Pakket van 5 duiksessies in een week (inclusief zuurstofcilinder en gewichten): € 160.00
Huur complete uitrusting (exclusief computer): € 20.00
Huur uitrusting per stuk: €  8.00
Individuele les: € 35.00

Cursus PADI OWD (Open Water Diver): €  310.00 – €  350.00 (met PADI Kit)
Cursus PADI ADVANCES OWD: €  330.00
Cursus PADI RESCUE DIVER: €  350.00
Cursus PADI DIVE MASTER: €  650.00

Wilt u een PADI brevet behalen? Bent u met een groep? Wilt u meer dan twee sessies doen?

Neem dan contact met ons booking center op, om een van onze aanbiedingen te ontvangen, eventueel gecombineerd met een verblijf in ons Hotel Union Lido of Resort Union Lido.

‹ credits ›