DE ZEE

Hoe kunnen de Gasten zich gedragen?
niet op de pieren te lopen
niet te zwemmem dichtbij de pieren
de gevaarsborden van de rode en witte vlaggen respecteren
de afbakening van de zones voor de reddingsdiensten respecteren
de richtlijnen van de strandborden volgen omdat deze nuttige informaties geven.

DE WATERLIJN EN HET STRAND

Wat heeft UNION LIDO gedaan?
Elke morgen wordt het strand schoongemaakt.
Naar het strand toe werden er duinen gezet om de groei van bepaalde planten te bevorderen die de eerste waren om in dit bijzonder milieu te groeien.

Hoe kunnen de Gasten ons helpen? 
door de afvalbakken te gebruiken voor het vuilnis en sigarettenpeuken
houten loopbruggen reiken totaan de waterlijn en beletten het vertrappen van de delicate plantenbegroeiing.
we rapen de zeeschelpen op als een herinnering om naar huis te brengen. De zeeschelp “Astrea Rugosa” sluit zich door een kieuwdeksel en wordt genaamd ” Oog van de Heilige Lucia.” Het is een geluksbrenger.
we graven geen putten in de nabijheid van de duinen en we maken geen vuur.

HET WATER EN DE ELEKTRISCHE ENERGIE

Wat heeft UNION LIDO gedaan?
Er bestaat een gedempte belichting met lampen van laag verbruik.
In de sanitaire voorzieningen hebben we zonnepanelen geïnstalleerd.
Om het waterverbruik te verminderen zijn alle kranen voorzien van zelfafsluiters en de toiletten hebben een besparingshendel.
Union Lido is verbonden aan de gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie alsook vele staanplaatsen .
Onze planten- en bloemperkenirrigatie functioneert aan de hand van verneveling.
De stortbaden op het strand en in het Waterpretpark actioneren zich door middel van tijdafsluiters.

Hoe kunnen de Gasten ons helpen? 
de fonteintjes niet open laten staan
aan de kinderen leren geen drinkwater te verkwisten en het zeewater gebruiken om te spelen
geen te lange stortbaden nemen.

HET VERHAAL VAN CAVALLINO IN EEN NATURALISTISCH PERSPECTIEF

Wat heeft UNION LIDO gedaan?
Sedert jaren ontwikkelt Union Lido een milieubeheer gericht op duurzame ontwikkeling.

Het milieubeheer schrijft de planning, het programma, de realisatie, de controle voor en de evaluatie van het bedrijfsbeheer vanuit het oogpunt milieu.

Hoe kunnen de Gasten ons helpen?
Bij hun aankomst, krijgen de Gasten een brochure met praktische informaties betreffende de gedifferentieerde ophaling, de energie- en waterbesparing alsook raadgevingen wat te doen om de atmosfeervervuiling te vermijden.
Vragen jullie verdere informaties aan de medewerkers van Union Lido.

DE DUINFLORA

Wat heeft UNION LIDO gedaan?
De volledige bestaande duinzone is gekenmerkt door droge duintoppen en vochtige duindallen.
De duinen zijn een beschermde omgeving.

Hoe kunnen de Gasten ons helpen? 
Door langzaam te wandelen heeft men al de tijd om in alle rust de beschermde plantensoorten te observeren. Men kan de zoute zeelucht inademen samen met de geur en de zuurstof van de planten van het dennenbos.
De vuilnis niet in de natuur verspreiden.

DE DUINFAUNA

Wat heeft UNION LIDO gedaan?
Om de duinen beter te beschermen, heeft Union Lido dit gebied omheind.

Hoe kunnen de Gasten helpen?
Laten we even stilstaan om een duin te bekijken die schijnbaar onbewoond is. We ontdekken de trechter van de mierenleeuw, de larve van een libelsoort.
We trachten een onbewegelijke schildpad te zoeken in de sloten van het lauwe water.
Ofwel nemen we deel aan het schouwspel van diverse vogels die, om zich van hun nesten te verwijderen, een hele voorstelling op touw zetten.

DE VOGELS – DE NESTEN

Wat heeft UNION LIDO gedaan? 
Voor de vogels die in gevangenschap broeden zijn nesten ter beschikking gesteld dichtbij ons dennenbos. Deze zijn zeer nuttig voor het vangen van hinderlijke insecten zoals de muggen.

Hoe kunnen de Gasten helpen? 

Laten we even rusten om hun zangen en hun geluiden te beluisteren. 
De kinderen die meedoen aan het Scoutskamp kunnen voor een groot gedeelte van dichtbij de vogels observeren en beluisteren.

HET AFVA LBEHEEREN EN DE EMISSIE

Wat heeft UNION LIDO gedaan?
De gedifferentieerde ophaling is verdeeld over de hele kamping, de zogenaamde "Groene Eilanden". In de bureau's, in de restauranten en in de winkels worden er minder plastieke verpakkingen gebruikt. Zakken gemaakt uit natuurlijk materiaal zijn te koop. 
Als transportmiddel binnenin de kamping wordt de ECO -Bus gebruikt die op elektrische energie functioneert.

Hoe kunnen de Gasten ons helpen? 
Door de uuregelingen te respecteren aangeduid op de containers van de gedifferencieerde ophaling. 
Indien mogelijk de plastieke flessen plooien opdat ze een kleinere verpakking zouden vormen. 
Men wordt verzocht van niet te roken in de sanitaire installaties. 
Het vuil water niet in de vuilputjes gieten omdat deze rechtstreeks gekoppeld zijn aan het regenwaterafvoernet. 
Binnen de camping, de auto zo weinig mogelijk gebruiken en voor de verplaatsingen gebruik maken van de Eco Bus. De maximale toegestane snelheid binnen de camping is 10 Km/u. Voor uitstappen buiten de camping is er een fietsenverhuur dichtbij het Park Hotel.

HET TERRITORIUM EN DE BEVOLKING 
De kuststreek van Cavallino maakt deel uit van een specifiek ecosysteem: de Lagune van Venetië en zijn estuarium. De "moestuinen van de dogen" van de Serenissima bevinden zich hier. Het fruit en de groenten van de kuststreek is bijzonder smakelijk en veel gevraagd op de markt. Ook de viskwekerij in de valleien is belangrijk. 
Al tijdens de romeinen, was de lagune belangrijk om zijn handel en zijn cultuur. 
Bij Union Lido verkoopt men touristische kaarten met wandelvoorstellen en excursies in de omgeving. 
Vanaf Pinksteren is er een bus "shuttle" voor onze Gasten , van de camping tot aan Punta Sabbioni en terug. 
De fruit- en groentenwinkels verkopen voornamelijk producten uit de kuststreek.

DE MENS EN HET MILIEU

Wat heeft UNION LIDO gedaan?
Binnen het Vakantiepark zijn zoetwatervijvers aaangelegd voor waterplanten en dieren, zoals de kikvorsen en de "gambusa" vissen, die de muggenlarven opeten. 
Bovendien maken we gebruik van natuurlijke bloemenextracten van chrysanten ter bestrijding van de muggen. 
Informatieborden zijn door heel de camping verspreid. 
We hebben de straten doorlaatbaar gemaakt door de asfalt weg te nemen en het te vervangen door kasseien. Vele paadjes zijn in hun natuurlijke staat. 
Om de wagen te wassen zijn er 2 "carwash" installaties. 
Voor de mindervaliden zijn de voetpaden zonder barelen gemaakt.

Hoe kunnen de Gasten ons helpen?
Geen barbecue doen op de staanplaatsen, maar de daarvoor bestemde ruimtes gebruiken. 
De WC KIMIC gebruiken in de sanitaire blokken. 
Uitsluitend eco-compatibele producten gebruiken.

BOMEN EN STRUIKEN

Wat heeft UNION LIDO gedaan?
Bomen en struiken aangepast aan dit milieu werden geplant om een echt park te maken.

Hoe kunnen de Gasten ons helpen? 
Laten we de planten respecteren, ze geven ons zuurstof. 
We gieten geen vuil water op de planten.

DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Wat heeft UNION LIDO gedaan?
Wij garanderen onze Gasten een bescherming van 24 uur op 24. 
Op belangrijke punten zijn SOS-telefonen geïnstalleerd die rechtstreeks verbonden zijn met ons personeel. 
In heel de camping bevinden er zich brandkranen. 
Het eten en de voedingswaren in de restaurants en de winkels, worden geproduceerd en bewaard volgens de europese normen. 
Voor de tuinbouw worden biologische en onschadelijke producten gebruikt. 
Het zeewater wordt constant gecontrolleerd door wetenschappelijke instituten.

Hoe kunnen de Gasten ons helpen? 
Zich informeren over het gebruik van de brandkranen, de brandblusapparaten, en de SOS-telefonen door middel van de instructies op de apparaten bevestigd.

‹ credits ›